Kahunaism

Kahunaism Esejczyków wg M. F. Long'a , poszerzony o nowe, praktyczne i łatwe metody do samodzielnego zastosowania.
Wszelkie materiały, porady, kopiowanie książek i artykułów jest bezpłatne i ogólnie dostępne.
Nie ma żadnych opłat ani listy członków. Sympatycy i praktycy są mile widziani.
Nie ma też żadnej agitacji.
Zajmuję się szczególnie, praktycznym zastosowaniem Huny, opisanym w moich własnych artykułach
na tej stronie.
Wszelkie inne szczegółowe informacje na temat Kahunaismu są w książkach; Max Freedom Long'a,
William Glover- (streszczenie), Henry Krotoschin, Otha Wingo- (uczniowie Long'a).
Godne uwagi są także aktualne artykuły Henry Krotoschin, ostrzegające przed fałszywymi
kierunkami Pseudo - "Huny".
Przykładem jest sprzedaż po US $ 1000 Certyfikatów Lomi-Lomi (lub Huna) Masaży, amuletów,
talizmanów, Oko Kanola - (oko Opatrzności Cyklopa?) itp. kosztownych bzdur.
Kahunaism jest nauką lub systemem (jak kto woli) całkowicie niezależną od jakiejkolwiek
religii,sekty czy stowarzyszenia.
Przez praktykowanie tego systemu, prawie od zaraz zauważymy poprawę samopoczucia,
przechodzące stopniowo do coraz to większych sukcesów pod każdym względem; zdrowia,
towarzyskim, finansowym itd.Huna, praktyczna, to w zasadzie tylko trzy podstawowe punkty
warunkujące sukcesy, także w realizacji naszych życzeń.
1) Głębokie oddechy z zatrzymywaniem powietrza.
2) Pozytywne myślenie o sobie samym, wszystkich i wszystkim.
3) Przebaczanie sobie samemu i wszystkim bez wyjątku.
W zależności od zaawansowania w praktykowaniu w/w trzech punktów, efekty będą równie szybko,
lub wolno postępować. Efekty będą zależne zawsze i tylko od Ciebie samego.
Przed wejściem na Forum Dyskusyjne, gorąco polecam przeczytanie streszczenia Kahunaismu
- W. Glover'a pt; "Teoria i Praktyka Huny", wyjaśniającego co to jest Kahunaism i czego dotyczy.